RSS

Eğitmenlerimiz

 

ORTAK Seminer Merkezi bünyesinde görev alan tüm eğitmenler alanlarında uzman profesyonellerdir. Merkezimiz, işletme referansı ile birlikte eğitmen referanslarına da önem verir. Yani alacağınız eğitimin ya da seminerin eğitmeni hakkında bilgiye her zaman eğitim ya da seminer başlamadan önce ulaşırsınız.

Aykut Kemal ÖGÜNMÜŞ Yeminli Mali Müşavir

Aykut Kemal ÖGÜNMÜŞ -Yeminli Mali Müşavir, 1966 yılında İstanbul’da doğmuştur.

1983 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi’ni bitirmiş, sonrasında ise 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1987 yılında mezun olmuştur.

6 yıl Maliye Bakanlığı’nda çalışmış, daha sonra özel sektöre geçmiştir.

Ülkenin en önde gelen firmalarında 22 yıl boyunca iç ve dış denetim görevlerinde bulunmuş, çeşitli düzeylerde yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

Yaşar Holding Grubu, EGS Grubu ve Vestel Grubu’nda; uluslararası kontrolörlük, dış ticaret, tekstil, beyaz eşya ve gıda sektörlerinde yöneticilik, büyük çaplı iki demir-çelik şirketinde yöneticilik ve bir denetim firmasında denetçilik yapmıştır.

Yapmış olduğu farklı görevlerde edinmiş olduğu; vergi planlaması, muhasebe, şirket yönetimi, risk yönetimi, SPK mevzuatı ve uluslararası muhasebe standartları konularındaki bilgi ve tecrübeleri ile şu anda Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir.

Muhtelif seminer ve konferanslardaki sunumlarının yanı sıra, makale çalışmaları bulunmaktadır.

ahmet konya ortak seminer merkezi

 

 

Ahmet KONYA-Psikoterapist-Aile Terapisti-Psikodramatist, 1970 İzmir doğumludur.

1996 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Psikoterapist-Aile Terapisti-Psikodramatist ünvanlarını aldı. 2 sene diyaliz hastalarının rehabilitasyonu ile ilgili grup çalışmaları yapmıştır. Uzun yıllar kamuda ve özel hastanelerde klinik psikoloji alanında çalıştı. ORTAK Seminer Merkezi, Kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, işletmelerde, farklı sektörlerde geniş bir yelpazede pek çok seminer-eğitim vermektedir.

 

 

birol_kabacaBirol KABACA -Yeminli Mali Müşavir, 1966 Fethiye doğumludur.

1984 İzmir Maliye Okulunu bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir.

1985 yılında Vergi Dairesinde göreve başladıktan sonra 1991 yılında Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.

Diyarbakır ve İzmir’de Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olup, 2008 yılından beri de Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ortağı olarak fiilen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

Vergi Müfettişliği yaptığı sırada mesleğe yeni girenlerin eğitmen kadrosunda, İzmir Maliye Kursunda 2004 yılından itibaren eğitmen olarak ve bunun yanında İzmir SMMM Odasında TESMER’de eğitici olarak görev yapmıştır.

nurettin karataşNurettin KARATAŞ

1966 yılında doğmuştur.
1983 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi’ni bitirmiş, sonrasında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.
Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişliği, Denetim Birim Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğü ve Manisa Vergi Dairesi Başkanlığında Grup Müdürü olarak çalışmış, daha sonra özel sektöre geçmiştir.
Muhtelif seminer ve konferanslardaki sunumlarının yanı sıra, makale çalışmaları bulunmaktadır.

 

dönem sonu işlemleriİsmail ŞENGÜN –Mali Müşavir/KGK Bağımsız Denetçi/Bilirkişi, 1967 Bodrum doğumludur.

1984 İzmir Maliye Okulunu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

1985 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Dairesinde görev yapmıştır.

1998 yılından bu yana fiilen S.M.Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi olarak faaliyetine devam etmektedir.

Ticaret Mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.

ORTAK Seminer Merkezi’nin kurucusu olarak yine bu kurumda finans ve muhasebe konularında eğitimler vermektedir.

kenan-acur

 

Kenan ACUR, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Kariyer hayatına Eğitim ve İnşaat sektörünün öncü firmalarının İnsan Kaynakları Departmanlarında başladı. Yaklaşık 5 yıl Vestel A.Ş. personel tedariki yapan ve bünyesinde 8000 çalışanı olan tesis yönetim firmasının Personel ve İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticiliğini yapmıştır.

Çeşitli eğitim Kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifikaları, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı , 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Bordrolama ve İş Kanunu ile ilgili sertifikalara sahiptir.

Eğitimlerindeki farklılığını ortaya koyarak 9 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, ORTAK Seminer Merkezi nde eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

halil ahmet  uran

Halil Ahmet URAN-İnsan Kaynakları Yönetim Uzmanı (Akademik)

1979 yılında İzmir’de doğan Uran, Lisans öğrenimine Rusya Kemerova Devlet Üniversitesi Filoloji bölümünde başlamış ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölünden mezun olmuştur. Daha sonra yüksek lisans eğitimine Ege Üniversite Yönetim Bilimi ve Organizasyon Anabilim Dalında tamamlamıştır. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İşletme Programında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Profesyonel hayatına 2000 yılında Fitness Eğitmeni olarak başlayan Uran, daha sonra 15 yıllık çalışma sürecinde birçok firma ve üniversitede; Satış Sorumluluğu, İhracat Operasyon Sorumluluğu, Sosyal İşler Sorumluluğu, Mediko-Sağlık Kültür ve Spor Daire İşleri Mevzuatı Mütevelli Heyet Danışmanlığı, Sosyal ve Kültürel İlişkiler Koordinatörlüğü, İnsan Kaynakları Sorumluluğu, Sağlık Kültür ve Spor Müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcılığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi çeşitli idari sorumluluk ve yöneticilik görevlerini yürütmüş ve halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Uran, İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve İş Değerleme, İş Tatmin Belirleyicileri, Motivasyon Araçları, Mülakat Teknikleri, İşe Alım Sürecinde Kişilik Envanter Testleri, Personel Seçiminde Promothee Uygulaması, Performans Değerleme, Eğitim Planlama, Kariyer Yönetimi gibi uzmanlık alanlarının yanı sıra Örgüt Psikolojisi, Stratejik Yönetim, Kalite Yönetimi, Protokol Yönetimi, Kişilerarası Etkili İletişim, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri ve Vücut Dili gibi çalışma alanlarında da eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

soykan yanya

M.Soykan YANYA, 1960 yılında İzmir’de doğmuştur.

1977 yılında İzmir Karataş Lisesi’ni bitirmiş, sonrasında ise Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Ekonomisi Bölümü’nden 1981 yılında mezun olmuştur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarım bölümünde okumuş ve 2011 yılında mezun olmuştur. 1981 yıldan itibaren 4 yıl özel sektörde Müdürlük yapmıştır. 1985 Yılından beri İngiltere, Amerika, Almanya vs.. gibi birinci dünya ülkelerine ihracat gerçekleştirme olup ülke ekonomisine katkı sağlamakla beraber eğitim sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır. Excel macerası 1981 yılında Lotus ile başlamış,  Quatro Pro ile devam etmiş olup şu an Excel ile devam etmektedir. Tüm ticari alanlardaki bilgi ve deneyimi Excel kullanımında hayata geçirmiş olup bu konuda eğitime ağırlık vermiştir.

Excel kullanımını proje üretmek raporlama ve finans konularında geliştirmek isteyen firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

ORTAK Seminer Merkezi’nde Excel temel, orta ve ileri düzey dersleri vermekte olup ayrıca Excel’de Kobi TFRS çözüm ve uygulamaları konusunda eğitim vermekte olup İzmir ve İstanbul’da çeşitli ticari firmalara Excel danışmanlığı da yapmaktadır.

 

osm_hasan akdogan

Hasan AKDOĞAN -Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, 1956 yılında Malatya’da doğmuştur.

İlk ve Orta öğrenimini Malatya ve Gaziantep’te tamamladıktan sonra Türkiye genelinde yapılan yarışma sınavı ile girdiği Adana Teknik Lisesinden 1976 yılında mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi SİYO’da 1981 yılında birincilikle tamamlamıştır.

02.12.1982 tarihinde Türkiye genelinde yapılan yarışma sınavını birincilikle kazanarak Stajyer Gümrük Kontrolörlüğüne, 04.04.1986 tarihinde mesleki yeterlilik sınavını birincilikle vererek Gümrük Kontrolörlüğüne, 1993 yılında da Gümrük Başkontrolörlüğü ne atanmıştır.

1992-1993 yıllarında Gümrük Kontrolörleri Başkan Yardımcılığı, aynı yıllarda Maliye Meslek Lisesinde de Gümrük Mevzuatı konusunda Öğretmenlik görevi yapmıştır.

Maliye Kursunda, Gümrük Muayene Memuru Yetiştirme Kurslarında ve Gümrük Kontrolörleri Yetiştirme Programlarında eğitim görevlisi olarak, vergi mevzuatı-finansman-dış ticaret ve gümrük konularında eğitim vermiştir.

Avrupa Birliği Uzmanlarının Gümrük Birliği çerçevesinde verdikleri eğitim programlarına katılmıştır. Bu programlarda, uluslararası piyasaların işleyişi, finasman, dış ticaret, gümrük uygulamaları, sınıraşan suçların takibi konularında teknik bilgiler almıştır.

Teftiş ve Denetim işi dışında 1995 yılında Habur Gümrükleri Başmüdürlüğü (Bölge Müdürlüğü) görevini de yürütmüş ve Takdirname almıştır.Tüm gümrük ve dış ticaret işlemlerini incelemek, uluslararası ödeme şekilleri (finansmanı), kambiyo mevzuatı, vergi mevzuatı, kaçakçılıkla mücadele konuları da dahil olmak üzere, denetim ve soruşturma görevlerini yapmış ve takdirnameler almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.

Gümrük Kontrolörleri Ankara Grup Başkanlığı görevini yürütmekte iken 16.07.2008 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı ve 2008 yılında yasal olarak realize edilmiş bulunan yeni sistemin nitelikli ve kaliteli olarak oluşturulabilmesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğine 2008 yılı Temmuz ayında başlamıştır.

Eserleri

1) Gümrük İşlemleri Açısından KDV Uygulaması

2) Avrupa Birliğinde Gümrük Vergi Borcu

3) Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları

4) İhracatta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

5) Gümrük Araştırmaları(Hariçte İşleme)

6) Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret İlişkileri

7) Gümrük ve Dış Ticaret (Makaleler Kitabı)

8) Çeşitli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

9) Halen Dünya Gazetesinde Köşe Yazarlığı yapmaktadır.

 

ahmet veli olgundenizAhmet Veli OLGUNDENİZ, 1972 İzmir doğumludur. İlköğrenimi İzmir’de tamamladıktan sonra 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur.

20 yılı geçen mesleki yaşamında sırasıyla Tercüman, Zaman, Intermedya Ekonomi, Paramatik, Ekonomist, Gözlem gazetelerinde çalışmıştır. Stajyer muhabir olarak başladığı çalışma hayatına haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulunan Olgundeniz’in meslek yaşamı yönetim ve insan kaynakları alanında uzmanlaşarak geçmiştir. Halen Yeni Asır Gazetesi’nde İnsan Kaynakları Gazetesi editörlüğü ve köşe yazarlığı yapmakta olan Olgundeniz, Yeni Asır TV’de de Kariyer Doktoru adında bir televizyon programı hazırlayıp sunmaktadır.

İş yaşamı, insan kaynakları ve kariyer alanlarında şu ana kadar 400’ün üzerinde köşe yazısı yayınlanan Olgundeniz 300′ün üzerinde TV programı yapmıştır.Üniversiteler ve çeşitli sosyal kuruluşlarda iş arama yöntem ve teknikleri ve stratejik ikna üzerine seminerler veren Olgundeniz, sosyal projeler kapsamında gönüllü olarak kariyer danışmanlığı ve öğrenci koçluğu yapmaktadır.Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Ege Finans Derneği Danışma Kurulu üyesi olan Olgundeniz Ege Kariyer ve Öğrenci Koçları Derneğini’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.Son üç yıldır Ege Üniversitesi’nde iletişim ve stratejik ikna dersleri vermektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.”İş Görüşmelerinin 40 Zor Sorusuna 40 Mükemmel Yanıt” ve “Manipülatürün Cep Kitabı” isimli kitapları bulunmaktadır.

 

aytaç türkeköle Aytaç TÜRKEKÖLE, 1979 yılı İzmir doğumlu olan Aytaç 2000 yılında Dokuz Eylül Üniv. İİBF’den mezun olmuştur.

2002-2006 yılları arasında KPMG Türkiye ofisinde senior denetçi ve danışman olarak çalışmıştır. Özellikle üretim şirketleri ile finansal kuruluşların denetiminde uzmanlaşmış ve bu süre zarfında çeşitli kademelerde ulusal ve uluslar arası birleşme, satın alma işleri ile özelleştirme projelerinde çalışmıştır. 2006-2012 yılları arasında İnci Holding’de Denetim ve Finans Müdürü olarak yatırım projelerinin değerlendirilmesi, iş birleşme ve satın almaları, şirket satışları, KPI, orta ve uzun vade stratejik finansal planlama ve Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol konularında çalışmıştır. Halen ulusal bir içecek firmasında finans üst yöneticisi olarak görev almaktadır. Finansal İktisat alanında yüksek lisans derecesine sahiptir

 

ortakseminer_cahit_gunaydinCahit GÜNAYDIN, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun oldu. Otomotiv Endüstrisinde Mühendis ve Yönetici olarak 25 yıl çalıştı.

Profesyonel olarak çalıştığı dönemde altı sigma, kaizen, yalın üretim teknik ve yönetim sistemleri geliştirme eğitimleri alan Cahit Günaydın Mercedes-Benz, Ford, Isuzu, Nissan gibi küresel firmaların otomotiv projelerinde çalışmıştır.

2000 yılında İşletme Yönetimi Sertifika Programını ve daha sonra Lead Auditor Sertifika programını tamamladı.

Bu tarihten itibaren ülkemizin önde gelen danışmanlık firmaları ve Kalder, MPM, Tosyov, TTGV, MEV gibi sivil toplum kuruluşları ile proje bazlı bağımsız çalışarak “Yenileşim Mühendisi“ olmayı alternatif bir kariyer olarak seçmiştir. Kocaeli Üniversitesi nde kaizen, Ege Bölgesi Sanayi Odası nda kaizen, six sigma ve kurumsal yönetişim, Ege İhracatcılar Birliği nde kaizen, Ankara Sanayi Odası nda kaizen, İzmir Ekonomi Üniversite’ sinde kurumsal yönetişim, Gazi Üniversitesi nde kaizen, Ege Üniversite sinde six sigma, Aydın Sanayi Odası nda kurumsal yönetişim, Isparta Sanayi Odası nda kurumsal yönetişim, TUGİAD inovasyon, Çerkezköy STO six sigma, kaizen, Kalder-İzmir inovasyon, Trakya Üniversitesi inovasyon, JCI-İzmir İnovasyon, Uludağ İhracatcılar Birliği İnovasyon konularında konferanslar verdi. Yenileşim ve işletme yönetim sistem makaleleri Dünya Gazetesi, Mühendis ve Makina, Hürriyet Yeni Bir İş, Tosyov, Bt Haber, Kobi –Efor, Sabancı Üniversitesi-Tusiad Rekabet Forumu, Kobider dergilerinde yayınladı.

volkan kuyucuogluVolkan KUYUCUOĞLU, 1977 Balıkesir doğumludur.

Ön lisansını Ege Üniversitesi Bilgisayar Programcılığında tamamladıktan sonra, Lisans Eğitimini İşletme üzerine yapmıştır.

Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik programında (Msc in International Business) tamamlayarak Uluslararası İşletmecilik Bilim Uzmanı ünvanına hak kazanmıştır.

16 Yıllık Profesyonel iş yaşantısında yazılım ve ERP üzerine birçok projede yer almış, Veritabanı Yönetimi, Barkod ve Depo Yönetim Sistemleri, İzlenebilirlik, Mali Entegrasyonlar, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dikey Yazılım Çözümleri üzerine ulusal ve uluslararası işletmelere danışmanlık yapmış ve eğitimler vermiştir.

Netsis ERP, IBM İş Analitiği, Microsoft Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımlarında uzmanlık sertifikalarına sahiptir.

Sosyal Sorumluluk kapsamında; Üniversiteler, Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlarda bilgilendirme amaçlı seminerler vermektedir.

Disiplinler arası iletişim ve etkileşime önem veren Kuyucuoğlu, Kurumsal Kaynak Planlama, Üretim Yönetimi, Pazarlama ve Rekabet Stratejileri, Marka Yönetimi, Kalite Sistemleri Tasarımı, İş Zekası, Yazılım Metodojileri, Prediktif Modelleme ve Öngörüleme konularıyla ilgilenmekte ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Saygın ÇELİK

Saygın ÇELİK, Samsun 06.03.1977 doğmuştur.

İlk ve orta öğretimine Samsunda başlayıp,Yüksek Eğitimini , Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden örgün eğitim alarak tamamlamıştır.

Yüksek Lisansını Maltepe Üniversitesinde (Master of Business Administration) MBA programını tamamlayarak yapmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği sınavında başarılı olarak Gümrük Müşaviri olmuştur.

Gümrük uygulamaları, Uluslararası Ticaret, Menşei mevzuatı konularında başta İGMD, Honda Türkiye A.Ş, Halk Bankası gibi kurumlar olmak üzere bir çok kurumun eğitim faaliyetlerini kurumsal istekler doğrultusunda planlamış ve gerçekleştirmiştir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve çeşitli teşvik uygulamalarında uzmanlığı bulunup, Türkiye’nin önde gelen şirketlerine Danışmanlık ve Sonradan Kontrol Öncesi Denetim hizmeti vermektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olup, Evli ve İngilizce bilmektedir.

 

ortakseminer_ozkan_cengizÖzkan CENGİZ -SMMM, 1978 yılında İzmir’de doğdu.

1995 yılında İzmir Ticaret Lisesi’nden 1999 Yılında Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

2003 yılında da S.M.Mali Müşavirlik olmuştur.

1994-2000 ve 2003-2006 yılları arasında Çukurova Holding bünyesinde yer alan Kaplamin A.Ş.’de sırasıyla Stajyer, Muhasebe Elemanı, Maliyet Muhasebesi ve Raporlama Uzmanı ve Muhasebe Şefi olarak görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında % 100 Yabancı İştiraki olan PowerPacker Türkiye A.Ş.’de Muhasebe Sorumlusu olarak görev yaptı.

2006 yılında Denetim sektörüne geçerek sırasıyla Denetçi, Kıdemli Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır.

Haziran 2006′dan itibaren denetim sektöründe; başta Gıda, İnşaat, Turizm, Tekstil ve Futbol sektörü olmak üzere bir çok şirketin Bağımsız Denetim hizmetlerinde, Yeniden Yapılanma ve Halka Açılma Projelerinde, Şirketlerin İç Denetim, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Raporlama sistemlerinin oluşturulmasında, aktif olarak görev aldı.

“Uygulama Yayınları” tarafından yayınlanmış “Maliyet Muhasebesi Sistemi Kurulum ve Kullanım Kılavuzu” isimli kitabı bulunmaktadır.

Çeşitli dergi, web sitesi ve yayınlarda köşe yazıları yayınlanmaktadır.

 

yasemin kulceciYasemin KÜLÇECİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları,/ OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Standartının Çalışma Yaşam Kalitesine Etkisi üzerine yapmıştır. Hizmet, enerji ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde İnsan Kaynakları Uygulamaları, 6 Sigma , İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi üzerine 10 yılı aşkın profesyonel bir geçmişi bulunmaktadır. Norm Kadro Çalışmaları, İş Analizi ve İş Değerleme, Motivasyon Yönetimi, Yetkinlik bazlı işe alma, 360 Derece Performans Yönetim Sistemi, Eğitim Planlama, Kariyer Yönetimi uzmanlık alanlarıdır. Yönetici, danışman ve eğitimci olarak çalışan Yasemin Külçeci, İnsan Kaynakları Uygulamaları konusunda danışmanlık ve eğitmenlik hizmeti vermektedir.

 

mustafa_alpaslanMustafa ALPASLAN -SMMM,11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında özel bir şirkete geçmiş ve 3 yıl denetçilik yapmıştır. 1993 yılında SMMM unvanını almış ve mali müşavirlik hizmetleri sunmaya başlamıştır. Yaklaşık 20 yıldır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır. Bu arada 1986 yılında vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında Doktora unvanını almıştır.Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel ve kurumsal vergisel problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında meslek mensupları vergi konularında seminerler düzenlemektedir.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi, gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır. Mali müşavir odalarında mesleki seminerlerde konuşmacı ve eğitimci olarak katılmıştır. Vergisel konularda bütçe komisyonunda görev almış ve basılı 7 adet kitabı bulunmaktadır.Vergisel alandaki çalışmalarının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşlarında ve maliye okulu mezunları derneğinde üyelikleri bulunmaktadır. Ayrıca, her hafta yayımlanan “Vergiler&Özgün Sirküler” yayının danışmanlığını sürdürmektedir.Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

ortakseminer_suphi_varimSuphi VARIM, 1960 İzmir doğumludur. Ekonomi Doktorudur. İzmir Ticaret Odası’nda uzman, müdür, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olarak uzun yıllar çalışmıştır. Muğla Üniveristesi’nde öğretim üyesi, Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinde yönetim koordinatörü ve genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmıştır. İzmir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’ne bağlı çeşitli odalarda ve kurumlarda danışmanlık yapmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın girişimcilik eğitimi üzerine bir projesinde Ulusal Proje Koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Belçika, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azarbeycan’da iş geliştirme ve dış ticaret projelerinde görev almıştır. Emekli olduktan sonra yönetim danışmanı ve eğitimci olarak çalışmaktadır.

 

Anıl ARIKANAnıl ARIKAN, ‘Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi’ mezun olduktan sonra, İngiltere’de ‘Cavendish College’ de iş eğitimi görmüş ve “Londra Ticaret Odasın” dan da iş idaresi sertifikası almıştır.Kendi bölümünden başka finans-bankacılık sektöründe çalışmış daha sonra Dış Ticaret konusuna Dış Ticaret Danışmanı olarak devam etmiştir.Hali hazırda ihracatçı ve ithalatçı firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.10 senedir Dış Ticaret , İhracat-İthalat Danışmanlığı yapmakta, ayrıca, ‘e-Dış Ticaret Uygulamaları’ ve ‘Dış Ticaret İngilizcesi’ konularında da eğitmen olarak görev alıp, bu alanlarda da halen danışman olarak bulunmaktadır.

 

gamze ozdamarGamze ÖZDAMAR, Lisans eğitimi sırasında Milangaz Şirketler Grubuna bağlı Milangaz Tüp İmalat A.Ş. ‘de genel muhasebe departmanında iş hayatına adım atmıştır. Lisans mezuniyetini tamamladıktan sonra bu süre içinde kurumsal ve kişisel gelişim eğitimlerini tamamlayarak aynı firmada Mali ve İdari işlerden sorumlu Fabrika Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.Milangaz Grubunda görev aldığı süre içinde maliyet muhasebesi sistemi, genel muhasebe, bütçe oluşturma, takibi ve kontrolü, finansman süreçlerinin yönetimi görevlerini yürütmüştür. Ayrıca tüm departmanlara ait raporlama sisteminin revize edilmesi, mali işler departmanının diğer bölümlerle iletişim ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili çalışmaları da başarıyla tamamlamıştır.Milangaz Grubuna sekiz yıl hizmet verdikten sonra, Özgür Enstelasyon A.Ş. ‘de stok yönetimi ve maliyet muhasebesi sistem çalışmalarında da görev yapmıştır.Daha sonra yurtdışı tecrübesi edinmek ve İngilizcesini geliştirmek için İngiltere’ye gitmiştir. Bu sürede İngiliz menşeli üç restorana dışarıdan süreç yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu kapsamda iş süreçlerini analiz etmiş, kurum içi iş süreçlerini ve çalışma talimatlarını yeniden hazırlamış ve bu talimatlara göre çalışanlara oryantasyon eğitimleri vermiştir.Yurtdışı dönüşünde Belgelendirme ve Denetim sektöründe hizmet veren uluslar arası bir firmanın İstanbul şubesinde İşletme Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu sürede ISO 9001 :2008 Baş denetçi eğitimini tamamlayarak, baş denetçi sertifikasını almıştır.

 

kadir uguducu1Kadir ÜĞÜDÜCÜ, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Özel sektörde yerli ve yabancı firmalarda uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra Ercan Danışmanlıkta proje uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Özel sektörde sırasıyla Planlama, Satın alma, Üretim, Arge ve Yönetim Sistemleri Temsilciliği (ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, Haccp, BRC) departmanlarında görev yapmıştır. Çalışma süresi boyunca eğitici eğitimi de dahil olmak üzere birçok eğitimde yer almış ve uygulamalarında bulunmuştur.Yaklaşık 6 yıllık Proje Danışmanlığı kariyeri boyunca Ar-Ge projeleri başta olmak üzere bir çok projede proje uzmanı olarak firmalara danışmanlık yapmaktadır. İzmir ve İstanbul’da Proje danışmanı olarak çalışmış olduğu firmalar arasında Yaşar Holding Grubu firmaları, Türk Henkel Kimya Sanayi, İzmir Valiliği gibi birçok firma bulunmaktadır.İzmir Makine Mühendisleri Ar-Ge komisyonu üyeliği, İzmir Afet Derneği Yönetim kurulu gibi üyelikleri bulunmaktadır. Konusuyla ilgili eğitim ve seminerler düzenlemektedir.

 

ali osman corutAli Osman CÖRÜT, Kıdemli Baş Denetçi(Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lisansı (31.12.2008 No: 800187)

Nitelikleri:

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre denetim deneyimi,

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre denetim deneyimi,

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğileri çerçevesinde denetim deneyimi,

İtalya Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına göre denetim deneyimi,

Değerleme, konsolidasyon ve uygunluk denetim deneyimi,

Hile ve yolsuzluk denetimi deneyimi,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre mali tablo hazırlama deneyimi,

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre mali tablo hazırlama deneyimi,

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde denetim deneyimi,

Enerji Piyasası Bağımsız Denetim Deneyimi

Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lisansı,

İZMİR SMMM ODASI Bağımsız Denetim ve Raporlama Kurs Eğitmeniliği,

İZMİR SMMM ODASI (SMMM Bitirme Kursu) Mali Tablolar ve Denetim eğitmeniliği,

İZMİR SMMM ODASI (SMMM Bitirme Kursu) Finansal Muhasebe eğitmeniliği,

İZMİR SMMM ODASI Sermaye Piyasası Lisanslama Kursu Musasebe Standartları eğitmenliği deneyimi.

Özel Kurslarda UFRS Kurs denetim deneyimi,

Sağlık, İnşaat, Gıda ve Hayvancılık , Tarım, Ticaret, İmalat, Sigorta, Enerji vb. sektörlerde vergi ve bağımsız denetim deneyimi,

Ofis programlarını (Access, Excel, Word ) kullanarak Tek Düzen Muhasebe Sisteminden alınan veriler ile UFRS’ye göre mali tablo hazırlamaya yönelik hazır program yapma ve geliştirme deneyimi.

Birçok firmalaya özel maliyet, finans, bütçe, ufrs konularında eğitim deneyimi,

Dünya Muhasebe Kongresinde Türkiye Formunda Konuşmacı (Kasım 2006)

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, (1985-1989)

Üye Olduğu Kuruluşlar

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,

Bağımsız Denetim Derneği,

ilker_topuz

İlker TOPUZ, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.  İş yaşamı boyunca Bilgi İşlem servisi veren çeşitli firmalarda Satış ve Proje yöneticisi olarak çalıştı. 10 yıl boyunca kendi firması olan TYOSoft firmasında turizm sektöründe çeşitli firmalar için ERP yazılımları geliştirdi. 15 yılı aşan meslek hayatı boyunca 1997-2000 tarihleri arasında Elektrik Mühendisleri odasında eğitmen ve eğitim yöneticisi olarak ve ORTAK Seminer Merkezi‘ nde eğitmen olarak görev yaptı. Halen ORTAK Seminer Merkezi‘ nde “Temel Excel” ve “İleri Excel” konularında eğitim faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

 

 

tanju ayse oflaz

Tanju Ayşe OFLAZ, İzmir Amerikan Kız Lisesi , İktisat Fakültesi ve Lojistik Yönetimi mezunudur. 1985 yılında başladığı 25+ yıllık bankacılık kariyerine Türk / yabancı ticari, ihtisas, bireysel ve yatırım bankalarında devam etmiş, şube ve bölgeler müdürü olarak devam ettiği bankacılık kariyerinden 2010 yılında ayrılarak özel firmalarda finansman müdürü ve finansal analist/audit olarak görev almıştır. Türk / yabancı firmalara finans, Ar-Ge İnovasyon ve dış ticaret ve finansmanı konularında danışmanlık, ve mentorluk yapmaktadır. Aynı zamanda uluslararası bireysel ve kurumsal koçluk sertifikasına sahiptir.

Sertifika ve diplomalar :

CIBS-Center for International Banking Studies – Citibank, Uluslararası Finans ve Enstrumanları, DC Gardner – istanbul, Dış Ticaret ve Finansmanı, PDR-İstanbul, Zaman Yönetimi, WestLB Akademie Schloss Krickenbeck –Almanya, Dış Ticaret ve Finansmanı, NLP – Business – Ankara, ACSTH (Approved Coach Specific Training Program of International Coach Federation) Ve AC (Association for Coaching and Certified Advanced Coach) – Uluslararası Bireysel ve Kurumsal Koçluk Sertifikası (125 saatlik eğitim)

ABİGEM – KOBİ’lere Mentorluk Sertifikası (60 saatlik eğitim)

TSPAKB – Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği –Takas ve Operasyon Lisansı

 

semih özerSemih ÖZER, İzmir Atatürk Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans ve Ekonometri Yüksek Lisans Mezunudur. Özel sektör dışı bakış açısını da sahip olabilmek adına, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans diplomasını da almıştır. 1991 yılında Mühendislik Fakültesinde öğrenci iken, ergonomik kitap okuma aleti üretimini ve satışını gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde ülkemizdeki ilk hızlı okuma bilgisayar programlarından birini yazıp, eğitimde kullanılmasını sağlamıştır. Aynı yazılım, göz kavrama açılarını ve kas ritmini arttırması sayesinde halı fabrikalarında kalite kontrolcülerin gelişiminde de bir araç olarak kullanılmıştır.

Caterpillar iş makinaları üzerine olan aile firmaları nedeniyle, iş yaşamına çocuk yaşlarda başlamış olup, akademik eğitimi sonrasında da 1999 yılına kadar aile işini sürdürmüştür. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde üretim stajı yaptığı fabrikada gördüğü yabancı yönetim danışmanlarından çok etkilenmiş ve idealindeki işin, “Yönetim Danışmanlığı” olduğuna karar vermiştir. 1994 yılında kendisi gibi yeni mezun endüstri mühendisi üç arkadaşı ile birlikte Yönetim ve Kalite Güvence Sistemleri danışmanlığı üzerine kurulan şirketin ortağı olmuştur. Şirket bünyesinde İTÜ Endüstri Müh. Prof. Dr. İlhami Karayalçın’dan yönetim danışmanlığı özel ihtisas eğitimi almıştır. İZTO & ODTÜ ve Dünya Bankası koordinasyonunda Yönetim Danışmanlığı Eğitimi, Yönetim Danışmanları Derneği Danışmanlık eğitimi sonrası KOSGEB danışman havuzunda yer almıştır. Ayrıca EKSER Yönetim Danışmanlığı firmasının Ege Bölge Temsilcisi olarak görevli olduğu dönemde, üst düzey yönetim, iletişim, satış yönetimi, stratejik pazarlama, müzakere teknikleri gibi konularda ABD eğitim kurumlarından ve Harvard Üniversitesine ait Lisanslı eğitimler almıştır. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bir yıl dil eğitimi almış ve ODTÜ kampüsünde 1 hafta boyunca “Kurumsal Yeniden Yapılanma” eğitimini tamamlamıştır.

1999-2005 yılları arasında İstanbul’da Stratejik Fonksiyonel Sistemler A.Ş.’de, İş Geliştirme ve İş Ortakları Yöneticisi görevi ile tam zamanlı olarak çalışmıştır. Bu dönemde bankacılık ve finans sektörü genel müdürlüklerinde operasyonel verimlilik ve CRM süreçlerinde proje yönetimi deneyimi kazanmış, Microsoft Türkiye Ofisi ile şirketinin stratejik ilişkilerini yürütmüştür. Antalya’da 350 bilişim sektörü profesyonelinin oyu ile “şirketinin projesini en hızlı ve anlaşılır sunum” yarışmasında finale kalıp, sahne performansı ile ilk üç sunum arasına girmiştir. İstanbul’daki en büyük başarısını, 350.000 USD’lik bir Müşteri İlişkileri Yönetimi Veri Madenciliği kapsamlı bankacılık projesini şirketine kazandırmak olarak görmektedir.

2005 yılında ailesine yakın olmak adına İzmir’e döndükten sonra, Baz Lüks yaşam ve yorum dergisi yazarlığı ile birlikte, bir yıl kadar Hindistan Gezisini merkez alan bir deneyim kitabı üzerinde çalışmıştır. Kitabının, hayalini kurduğu D&R raflarında yer aldığını görmesi, TV ve Gazete röportajları sonrası ile yaşamında kendini yenilenmiş hissetmiş ve yeniden eğitimcilik ve danışmanlığa yönelmiştir. Halen büyümekte olan bir yayınevinin “Yayın Danışmanı” görevini yürütmektedir.

2005-2015 yılları arasında Türkiye Satranç Federasyonu antrenör belgesi kolejlerde her yaş grubundan yüzlerce öğrenciye, “satrancı bir araç olarak kullanıp”, geleceğin iş insanlarını yetiştirmek adına, gençlerin olimpik ruhla rekabet, stratejik düşünme becerileri edinmelerini sağlama amaçlı iş yaşamına hazırlık eğitimleri vermiştir. Bir dönem misafir öğretim görevlisi olarak üniversitede işletme bölümü öğrencilerine “Kurumsal Zekâ” dersini vermesi ile aynı anda anaokulu-ortaokul-lise ve üniversitede öğrencilere ders verme mutluluğunu yaşamıştır.

Bu süreçte Manisa’da organik kimya sektöründeki bir firmanın yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını aldıktan sonra, ülkemizdeki iş kazalarının azaltılmasına yönelik olarak 2.000 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimini değerlendirmeyi amaçladığı projesine devam etmektedir.

Eğitim verdiği alanlar arasında, Patron Çocuklarını İş Yaşamına Hazırlama, Şirket Ortakları arasında verimli iletişim, Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği, Şirketlerde Beslenme ve Verimlilik, Liderlik, Stratejik Yönetim, Kurumsal Yaratıcı Çözümler, Kurumsal Yeniden Yapılanma, Toplam Kalite Yönetimi, İletişim Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kendini Yönetebilen Profesyonel, Proje Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Satış Teknikleri, Stratejik Pazarlama, İş Geliştirme, Excel ve Ofis Uygulamaları bulunmaktadır.

ufuk ilterUfuk İLTER, 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ufuk İlter, çeşitli fizibilite rapor çalışmalarının yapıldığı SİS-AR Mühendislik firmasında iş hayatına başladı. 1994 yılında Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini üstlendi. Görevi kapsamında mesleki ve kalite yönetim sistemleri içerikli eğitimleri planladı, uzmanların sunmasını sağladı. Aynı dönemde, mezun olduğu bölümde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde kredili derslere katıldı, ve Yüksek Lisans Tez çalışması (Harmonikler) ile ilgili olarak Siemens A.G. firmasının daveti üzerine bir süreliğine Almanya’da çalıştı.

Askerlik hizmeti sonrası, 1998’de Bora Danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanı olarak görev yapmaya başladı. Strateji belirleme, kalite güvence sistem kurulumları ve toplam kalite yönetimi projelerinde yer aldı. Herkim (Kimya sektörü), Kuteks Sargı (Tekstil, sağlık sektörü), Nil Temizlik (Hizmet sektörü) firmalarının ISO 9000 süreçlerinin oluşturulmasında danışmanlık yaptı. 2000-2002 yılları arasında Datem İletişim ve Otomasyon Sistemleri firmasında MES –Manufacturing Execution System– Proje Yöneticisi olarak çalıştı. Hizmet verilen firmaların üretim süreçlerinin analizini yapıp, verimliliğini ölçmek için MES altyapılarını ve bilgi işlem alt yapılarını oluşturdu. 2002 yılı başında Datem firmasından ayrılan Ufuk İlter, üretim ve hizmet sektörlerinden iki firmanın (DBF Makine, ARÜ) sertifikasyon aşamasına getirildiği ISO 9001:2000 projelerine bireysel olarak danışmanlık yaptı. Aynı dönemde Aras Kargo firmasının ISO 9001:2000 versiyonuna geçiş çalışmalarına danışmanlık desteği verdi. Elektrik – makine sektörlerine CE sertifikasyon süreci ve bazı özel direktifler için danışmanlık ve eğitim hizmeti de sunduğu bir yıllık bireysel danışmanlık çalışmasının ardından, 2004 yılında Diana Bilişim firmasında Koordinatör olarak görev yapmaya başladı. Görev kapsamı, Proje Yöneticiliğinin yanı sıra Yazılım Kalite Güvence Sisteminin oluşturulmasını (CMMI) ve kod yazan gruba model olacak UML (Unified Modeling Language) bazlı süreç analizlerini de kapsamaktaydı. 2008 yılı başında, yazılım ve danışmanlık çalışmalarını Bilimsel Yazılım & Danışmanlık firmasında sürdürmeye başladı. İzmir Ticaret Borsasının (İTB) yazılım alt yapısının oluşturulması sırasında proje takibinin yapılması, HP firmasının Türkiye servisinin (Feba) ISO 9001:2008 sertifikasyon süreci bu dönemde tamamlanmış iki projedir.

2011 yılında İTB, BİST, İş Yatırım, Denizbank gibi kuruluşların ortağı olduğu, tarım ürünlerinin finansal enstrümana dönüştürülmesi amaçlı lisanslı depoculuk faaliyetinin kuruluşunda yer aldı. İlgili firmanın – Elidaş – İş Süreçleri ve Bilgi İşlem Yöneticiliği görevine halen devam etmektedir.. Aynı zamanda, İş Güvenliği Uzmanı da olması nedeniyle, Elidaş firmasının 18.000 m² kapalı alana sahip olan deposunun faaliyetleri kapsamındaki İş Güvenliği çalışmalarını da koordine etmektedir.

Gerek çalıştığı firmaların sağladığı imkanlar, gerekse danışmanlık yaptığı firmalarda organize ettiği eğitimler nedeniyle yönetim, organizasyon ve kalite içerikli bir çok eğitim alan, konumu dolayısıyla çoğu zaman eğitmen olarak kalite ve yönetim konulu eğitimler de veren Ufuk İlter, Yönetim Danışmanları Derneğinin düzenlemiş olduğu uzman yetiştirme programında uzun süreli bir Yönetim Danışmanlığı eğitimi alarak KOSGEB uzman havuzuna katılmıştır, ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi Baş Denetçisidir, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır.

Staregister firmasında 9001, 27001, 18001, 14001 denetçisidir.

Microsoft ofis eğitimlerine Lotus ile başlamış,  Quatro Pro ile devam etmiş olup şu an Excel ile devam etmektedir. Tüm ticari alanlardaki bilgi ve deneyimi Excel kullanımında hayata geçirmiş olup bu konuda eğitime ağırlık vermiştir.

Excel kullanımını proje üretmek raporlama ve finans konularında geliştirmek isteyen firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Elektrik mühendisleri odasında tüm Microsoft Ofis ve Temel/İleri Excel eğitimleri vermiştir.

ORTAK Seminer Merkezi’nde Excel temel, orta ve ileri düzey dersleri vermektedir.

1970 İzmir doğumludur.

Print Friendly

  • Bize Ulaşın

     

    Ön Kayıt/Bilgi İstek Formu -Eğitimlerimizden haberdar olmak ya da size ulaşmamız için form doldurunuz

    email